13 ก.ค. 2555

ชื่อยอดฮิตของ "คนไทย" ปี 2555ข้อมูลประชากรไทย จากสำนักทะเบียน เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2555 ซึ่งเป็น
วันประชากรโลก
  นายธวัชชัย ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียน
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย    ได้มีการเปิดเผย
ตัวเลขจำนวนประชากรไทย
ล่าสุด  ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เบ็ดเสร็จแล้วมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 
64,076,033 คน
โดยพอลงในรายละเอียดของข้อมูลพบว่า

ในจำนวนนี้มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายถึง 1,017,737 คน หมายถึงผู้ชายมีจำนวน 

          จังหวัดที่มีประชากรมากเป็นอันดับที่ 1 คือ กรุงเทพมหานคร มี 5 ล้านคน
          จังหวัดที่มีประชากรมากเป็นอันดับที่ 2 คือ จังหวัดนครราชสีมา มี 2.5 ล้านคน
          จังหวัดที่มีประชากรมากเป็นอันดับที่ 3 คือ จังหวัดอุบลราชธานี มี  1.8 ล้านคน
          จังหวัดที่มีประชากรมากเป็นอันดับที่ 4 คือ จังหวัดอุดรธานี มี 1.5 ล้านคน
          จังหวัดที่มีประชากรมากเป็นอันดับที่ 5 คือ จังหวัดศรีสะเกษ มี 1.4 ล้านคน
          ขณะที่ จังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุดคือ จังหวัดระนอง มี 180,000 คน

มาดูชื่อตัวที่มีผู้ลงทะเบียนในทะเบียนราษฎรมากที่สุด  ยังคงยอดฮิต ในตระกูล "สม"
ทั้งหลาย โดย

          อันดับ 1  คือ สมชาย  จำนวน 240,000 คน
          อันดับ 2  คือ สมศักดิ์  จำนวน 230,000 คน
          อันดับ 3  คือ สมพร     จำนวน 210,000 คน
          อันดับ 4  คือ สมบูรณ์  จำนวน 170,400 คน
          อันดับ 5  คือ ประเสริฐ  จำนวน 170,000 คน


ชื่อ"สมชาย"คนดังๆ ใช้เต็มไปหมด ไม่ว่าจะเป็น สมชาย เข็มกลัด นักร้อง-นักแสดงดัง,
สมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี ,สมชาย จึงประเสริฐ กรรมการการเลือกตั้ง ,
สมชาย แสวงการ ส.ว.สรรหา ,สมชาย (สมเล็ก)  ศักดิกุล  นักแสดง นักดนตรี
นักพากญ์ชื่อดัง ฯลฯ

หรือจะชื่อสมศักดิ์ ก็มีทั้ง สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ,
สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล  จารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,สมศักดิ์ เทพสุทิน แกนนำพรรคภูมิใจไทย  หรือ
สมศักดิ์  ปริศนานันทกุล แกนนำพรรคชาติไทยพัฒนาเป็นต้น


นอกจากนี้ตามที่ พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน 2554 กำหนดให้ผู้ที่มี
อายุตั้งแต่ 7-14 ปี ต้องทำบัตรประชาชนซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 4,854,580 คน 
แต่จนถึงตอนนี้ ผ่านมาแล้ว 1 ปี   ยังมีผู้อยู่ในข่ายไม่ได้ทำบัตรอีก
1,699,182 คน


เอ้า...ใครที่ยังไม่ได้ทำบัตรประชาชนก็รีบไปทำซะนะ

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ26 สิงหาคม 2555 19:49

    อืม .......ชื่อตระกูล "สม" ยังยอดฮิตเหมือนเดิม

    ตอบลบ