29 พ.ค. 2554

ลักษณะของโรงรถที่ดี

ต่อเนื่องจาก หลังคา Metal Sheet คืออะไร  แล้วก็เลยไปหาลักษณะที่ดีของโรงรถมา
ดังนี้

โรงรถที่ดีหรือโรงรถที่ถูกลักษณะตามตำราฮวงจุ้ยในแบบวิทยาศาสตร์นั้น  
จะทำให้เจ้าของรถปลอดจากอุบัติเหตุ
ทำให้รถมีข้อขัดข้องจากการใช้งานน้อย,  
ทำให้รถมีอายุการใช้งานได้ยาวนาน และทำให้เกิดความเสียหายต่อบ้านและ
ทรัพย์สินหรือชีวิตร่างกายได้น้อยที่ สุด
    ซึ่งทั้งหมดจะต้องประกอบไปด้วย
สิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้


ประการแรกคือโรงรถที่ดีถูกสุขลักษณะต้องมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก  
เพราะเมื่อติดเครื่องยนต์ขึ้นมาจะมีมลพิษจากเสียถูกปล่อยออกมาตลอดเวลา 
ดังนั้นหากเป็นโรงรถที่ปิดทึบเอาไว้ไม่มีลมพัดผ่าน   เมื่อเราเอารถเข้าไปจอด
ในโรงรถแม้จะติดเครื่องอยู่เป็นเวลาช่วงสั้นๆ
   ไอเสียที่ถูกปล่อยออกมาก็จะ
อบอวลอยู่ภายในโรงรถ
   ทันทีที่เราเปิดประตูรถเพื่อออกมาจากตัวรถ  
ก็จะต้องสูดเอาไอเสียที่มีมลพิษเข้าไปในร่างกายทุกครั้ง

หรือโรงรถที่อยู่ตรงกับบานประตูเข้าบ้านทั้งหลาย    หากบานประตูบ้าน
อยู่ตรงกับตำแหน่งปลายท่อไอเสีย
     เมื่อเราสตาร์ทเครื่องยนต์ขึ้นมาใน
ตอนเช้าหรือในเวลาเย็นที่กลับบ้าน
   พอเราเปิดประตูบ้านออกมา  ก็จะเท่ากับว่า
เรากำลังรับเอามลพิษเข้าไปไว้ในบ้านของเราด้วย
   ดังนั้นการที่เรามีโรงรถ
ซึ่งมีอากาศถ่ายเทได้สะดวกจึงทำให้เราหลบเลี่ยง จากมลพิษไปได้
  
และทำให้ภายในตัวบ้านของเราไม่มีกลิ่นเหม็นจากควันท่อไอเสียอีกด้วยประการต่อมาคือ  โรงรถที่ดีต้องมีแสงสว่างมากเพียงพอ   เพราะรถยนต์
เป็นอุปกรณ์ที่ต้องได้รับการตรวจตราอยู่เป็นประจำ
    หากโรงรถมีแสงสว่าง
จากธรรมชาติไม่เพียงพอ
   ก็ต้องติดตั้งแสงสว่างจากไฟฟ้าเข้ามาช่วย 
และต้องให้ต้นกำเนิดของแสงสว่างหรือตำแหน่งของหลอดไฟ
 
อยู่ในตำแหน่งที่เอื้ออำนวยต่อความสะดวกในการทำงานตรวจสอบด้วย  
ซึ่งปกติแล้วก็จะติดตั้งหลอดไฟอย่างน้อยหนึ่งจุด  ให้อยู่ตรงตำแหน่งของ
ห้องเครื่องยนต์เมื่อรถจอดปกติ
การที่ทำให้โรงรถมีแสงสว่างมากเพียงพอยังส่งผลดีอีกประการหนึ่งคือ 
ช่วยลดปัญหาหนูเข้าไปอาศัยในห้องเครื่องยนต์   และกัดกินเปลือกสายไฟ
สร้างความเสียหายให้กับรถได้อีกด้วย
   เพราะหนูเป็นสัตว์ที่ชอบอยู่ในที่มืด
ชื้นแฉะมากกว่าจะอยู่ในที่มีแสงสว่าง
   รวมทั้งยังช่วยลดปัญหาการถอยรถ
ชนกระถางต้นไม้หรือเหยียบหมาแมวโดยไม่รู้ตัวไปได้โรงรถที่ดีต้องมีปลั๊กไฟติดตั้งเอาไว้สำหรับการซ่อมบำรุงหรือตรวจสอบใน 
บางรายการที่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ   หรือต้องใช้หลอดไฟที่มีความสว่าง
เพิ่มเติมจากโคมไฟปกติ   ตำแหน่งของปลั๊กไฟที่ติดตั้งในโรงรถ   
ไม่ควรอยู่ในระดับต่ำใกล้พื้นเหมือนกับปลั๊กไฟฟ้าทั่วไปในอาคาร   
เพราะบางครั้งเราอาจจะต้องใช้น้ำในการทำความสะอาดตัวรถหรือพื้นโรงรถ 
หากติดตั้งปลั๊กไฟอยู่ต่ำเกินไปอาจจะเกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นมาได้     
ปลั๊กไฟในโรงรถจึงควรติดตั้งให้สูงกว่าพื้นอย่างน้อยแปดส่วนสิบเมตรอ่าน ลักษณะของโรงรถที่ดี1 อ้างอิง  http://www.bangkokbiznews.com/home/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น