10 พ.ค. 2556

โครงการขุดคลองไทยตอนที่ 1วันนี้ได้ค้นหาแผนที่โลก กลับได้พบกับเว็บไซต์ หนึ่งซึ่งพูดถึง โครงการคลองไทย
ซึ่งเป็นอะไรที่เราพูดถึงกันมานานตั้งแต่เมื่อ 30 กว่าปีมาแล้ว ที่ว่าเราน่าจะขุดคลอง
ตัดตรงคอคอดกะแล้ว ...แล้วก็เงียบหายไป มาพบที่นี่ ขอคัดลอกมาเลยนะ กลัวว่า
ลิงค์แล้วเกิดเว็บหายไป เสียดายแย่เลย ก็ขอขอบคุณมากๆเลยค่ะ เราลองมาอ่านกัน
ดูนะคะ คำถามคาใจและคำตอบ

1) จะมีเรือที่มาใช้ มากพอที่จะคุ้มทุนต่อโครงการคลองไทยหรือไม่ ? 

          คำตอบ ปัจจุบันมีเรือผ่านทางตอนใต้ของประเทศไทยประมาณปีละ 520,000  ลำหรือ ประ มาณวันละ 1,300 – 1,400 ลำต่อวัน   ปัจจุบันมีเส้นทางเดินเรืออยู่ 3 เส้น ทางหลัก คือผ่านที่ช่องแคบ มะละกา เรือที่ผ่านช่องแคบนี้จะผ่านแวะจอด ที่ท่าเรือประเทศสิงคโปร์ประมาณวันละ 600  ลำ   เรือส่วนใหญ่ที่ไม่ผ่านช่องแคบมะละกา เพราะเป็น เรือขนาดใหญ่กินน้ำลึกเกินกว่า 20 เมตร  จะต้องแล่นอ้อมไปทาง 


ช่องแคบ ซุนด้า  และช่องแคบ ลอมบ๊อค    ซึ่งจะต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก เรือจะเสียเวลาและเชื้อเพลิงแล่นอ้อมหลายวัน ดังนั้นเรือที่จะมาใช้ คลองไทย จะมาจากช่องแคบ ซุนด้า และช่องแคบ ลอมบ๊อค  เรือเหล่านี้จะเป็นลูกค้าหลัก ที่จะมาใช้บริการคลองไทย  เพราะคลองไทยจะสร้างรองรับเรือขนาดใหญ่ สามารถ ที่ จะให้เรือขนาดใหญ่ผ่านได้   ซึ่งศักยภาพของคลองไทย จะสามารถให้บริการ ให้เรือแล่นผ่านได้ 300 - 350 ลำต่อวัน  ดังนั้นจะยังคงมีเรืออีกหลายร้อยลำจำเป็นต้องใช้เส้นทางเดิม และที่สำคัญ ยังมีเรือ อีกจำนวนมากจากบรรดาเรือต่างๆของประเทศเพื่อนของไทยหลายประเทศ ทางด้านฝั่งอันดามันเช่น เรือจากประเทศอินเดีย จะไปยังประเทศต่างๆทาง ฝั่งอ่าวไทยเช่น ประเทศจีน หากผ่านคลองไทยจะประหยัดเวลา 4-5 วันในแต่ละเที่ยว โดยไม่ต้องเสี่ยงกับโจรสลัดบริเวณช่องแคบมะละกา  

2)    การขุดคลองไทยจะทำให้เกิดการแบ่งแยกประเทศไทย หรือไม่ ? 

คำตอบ คำถามนี้ได้ถูกถามอยู่เสมอทุกครั้ง ที่มีการเคลื่อนไหว เกี่ยวกับโครงการขุดคลองไทย เพื่อให้มองกันด้วยเหตุ ด้วยผล ของการขุดคลองเป็นการขุด ด้วยวัตถุ ประสงค์หลักที่ชัดเจน คือความต้องการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรือง ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ร้ายต่อประเทศเลย การที่เราจะขุดคลอง โดยที่ แนวคลอง จะขุดผ่านแผ่นดินของประเทศ เป็นเส้นแนวคลองกั้นแผ่นดิน ออกเป็นสองส่วน แต่จะมีสะพานเชื่อมข้ามไปมาสะดวกหลายสะพาน แล้วเป็นเหตุของ การแบ่งแยกประเทศ ซึ่งเป็นการมองในแง่ร้ายเกินเหตุ การที่จะแบ่งแยกประเทศด้วยเพราะเหตุผลดังกล่าวนี้  เป็นเรื่องที่ค่อนข้างขาดเหตุผลจริงๆรองพิจารณาดูประเทศ ไทยมีแผ่นดินที่มีทะเล ขวางกั้น เช่นเกาะต่างๆหลายเกาะ เกาะภูเก็ตจัง หวัดภูเก็ต เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเกาะอื่นๆ  ซึ่งการเป็นเกาะจะมีทะเลขวางกั้น และไม่มีสะพานเชื่อมต่อ ระหว่างแผ่นดิน แต่ก็ยังคงเป็นประเทศไทยอยู่
           


กรณีประเทศมาเลเซียจะเห็นได้ชัดว่าประเทศมาเลเซียมีแผ่นดินติดชายแดนกับประเทศไทยส่วนหนึ่ง และก็ยังมีแผ่นดินอีกส่วนหนึ่งที่มีชายแดนติดกับประเทศอินโดนีเซีย (Sabah, Sarawak, Borneo, Sibu, Kuching) ท่านพิจารณาดูจากแผนที่ ของประเทศมาเลเซีย ขนาดที่มีทะเลขวางกั้นห่างกันหลายร้อยกิโลเมตร ตามลักษณะภูมิประเทศแล้ว ก็ยังคงเป็นประเทศมาเลเซียที่มีความเจริญอย่างปรกติสุข พี่น้องคนไทยส่วนใหญ่มีความรู้ และคงมีเหตุมีผลมากพอคงไม่หลงกล ทำให้ประเทศ ชาติต้องเสียโอกาสที่ดีไป
ที่สำคัญยิ่งคลองไทยจะแก้ปัญหา 3 จังหวัดทางภาคใต้ได้แบบละมุนละม่อม และซึมซับอย่างสันติที่ยั่งยืน เพราะคลองไทยจะนำความเจริญไปยังทั่วทั้งภาคใต้ คลองไทยจะเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ และคนไทยทั้งประเทศได้อย่างมากมหาศาล บริเวณสองฝั่งคลองไทยจะกลายเป็นเมืองใหญ่ทำให้คนไทยทั่วทั้ง ประเทศไม่น้อยกว่า 3-4 ล้านคน    ไปทำงานสร้างความเจริญให้กับภาคใต้ คนไทยเหล่านี้จะเป็นรั้วปกป้องคุ้มครองแผ่นดินไทยได้เป็นอย่างดี โดยจะไม่มีอำนาจหรือ อิทธิพลใดๆ ที่จะสามารถต้านทานยับยั้งได้           

3)     จะมีเรือ นาๆชาติมาใช้คลองไทยหรือไม่ เพราะ เรือผ่านช่องแคบมะละกาไม่เสียค่าผ่าน ?

             คำตอบ การย่นระยะทาง ย่นระยะเวลาจะทำให้เรือขนาดใหญ่ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า 100 ล้านบาทต่อเที่ยว    และที่สำคัญเรือไม่ต้องผ่านช่องแคบมะละกา จะปลอดภัยจากปัญหาโจรสลัด การเปรียบเทียบเส้นทางผ่านคลองไทย กับเส้นทางผ่านช่องแคบ Malacca (ผ่านประเทศสิงคโปร์) จะประหยัดเวลา 1-3 วัน และระยะทาง ได้มากถึง 1,200-1,400 กม. สำหรับเส้นทางผ่านคลองไทย กับเส้นทางผ่าน ช่องแคบ Sunda จะย่นระยะทาง  2,500-3,000 กม. หรือลดระยะเวลาได้ 4-5 วัน และ คลองไทย เมื่อเปรียบเทียบ กับเส้นทางเดินเรือแล่นผ่านช่องแคบ   Lombok จะย่นระยะทางได้ 3,000 - 3,500 กม. หรือลดระยะเวลาได้  5-7 วัน   (ความเร็วของเรือเดินทะเลสากล กำหนดให้เรือทะเล ที่แล่นผ่านช่องแคบ หรือคลองจะใช้ความเร็ว ได้ไม่เกิน 12 ไมล์ทะเล  ประมาณ 20 กิโลเมตร ต่อ ชั่วโมง)              เรือขนาดแสนตันค่าใช้จ่ายในการเดินเรือแต่ละวันไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท ฉนั้นการที่เรือ นอกจากจะประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลาเดินทาง และที่สำคัญ เรือจะปลอดจากปัญหาโจรสลัด  ที่มีการปล้นเรือบ่อยครั้งมากบริเวรช่องแคบ มะละกา  การเดินเรือจาก ยุโรป หรือ ตะวันออกกลาง ที่จะไป ยังประเทศต่างๆ เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฯลฯ จะวิ่งตรงผ่านคลองไทยได้เลย จากข้อมูลดังกล่าว ผลประโยชน์ที่บริษัทเดินเรือจะได้รับมีมากพอที่จะนำเรือมาใช้คลองไทย

4)      ความต่างระดับน้ำทะเลของสองฝั่งทะเล การขุด คลองจะต้องมีประตูน้ำเปิดให้เรือเข้าออกหรือไม่  ?

            คำตอบ ระดับน้ำทะเลของสองฝั่งทะเลระหว่างฝั่งอ่าวไทย กับฝั่งอันดามัน จะแตกต่างกันประมาณไม่ถึง 1 เมตร ถ้าใช้แนวคลองเส้น 9เป็นแนวคลองขุด  โดยเริ่มจากฝั่งทะเลทิศตะวันออกฝั่งอ่าวไทย ที่อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช มาสุดที่ฝั่งทะเลทิศตะวันตกฝั่งอันดามัน อำเภอสิเกา จังหวัดพัทลุง  ความแตก ต่างของ ระดับน้ำทะเลขนาดนี้เมื่อเทียบกับความยาว ของคลองไทยที่จะขุด ยาว 120 กิโลเมตร ไม่ต้องใช้ระบบประตูน้ำปิดเปิดให้เรือเข้าออก ท่านสามารถ เปรียบเทียบ กับแม่น้ำ เจ้าพระยา ช่วงฤดูฝนน้ำเหนือไหลลงอ่าวไทย ความต่างระดับของน้ำจากท่าเรือคลองเตยถึงจังหวัด อยุธยา ประมาณ 100 กิโลเมตร ความต่าง ระดับของน้ำ บางครั้งแตก ต่างมากกว่า 1 เมตร เรือก็ยังวิ่งไปมาเป็นปรกติ (คลองสุเอช ยาว190 กิโลเมตร มีความแตกต่างระดับของน้ำทะเลประมาณ 2 เมตรไม่ต้อง ใช้ระบบประตูน้ำ) ทางธรรมชาติ น้ำขึ้นน้ำลงจะเกิด วันหนึ่งๆจะมีน้ำขึ้นน้ำลง 4 ครั้ง เรือแล่นยังไม่พ้นคลองระดับน้ำทะเลก็จะเปลี่ยน

5)   โครงการ คลองไทย มีความเป็นไปได้ขนาดไหน  ?

         คำตอบ จากข้อมูลต่างๆที่ได้นำเสนอในบทความวิเคราะห์ถ้าท่านได้อ่าน และ ใช้ดุลยพินิจในการวิเคราะห์ด้วยเหตุผลท่านคงจะมองเห็นว่าคลองไทย มีผลประ โยชน์ในทางเศรษฐกิจมากมหาศาล ไม่เฉพาะกับประเทศไทยเท่านั้น แต่ระดับโลกด้วย ดังนั้นจึงขอให้ข้อสังเกตุว่ามี 3 ปัจจัยหลัก ที่มีอิทธิพลสำคัญต่อการที่จะทำให้ โครงการ คลองไทยเป็นไปได้คือ 1.ปัจจัยจากความเป็นไปได้ที่มีอิทธิพลมาจากต่างประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศที่เกิดจากความกลัวเสียผลประโยชน์ 2. ปัจจัยจากยุทธศาสตร์ ของประ เทศมหาอำนาจเช่น ระหว่างประเทศ ประเทศสหรัฐ กับประเทศจีน เพื่อเป็นการถ่วงดุลย์อำนาจของระหว่างประเทศมหาอำนาจ เพื่อไม่ให้ได้ประโยชน์จากโครงการนี้ 3.ปัจจัยที่เกิดจากกลุ่มผลประโยชน์ หรือได้รับผลประโยชน์จากต่างประเทศ ที่อยู่ในประเทศไทยเองใช้อิทธิพลทางการเมือง ปิดกั้นข้อมูล ให้ข้อมูลบิดเบือน ถ่วงเวลา (สนามบินสุวรรณ ภูมิโชคดี ที่ยังได้เกิด) ปัจจัยทั้งสามที่กล่าวมาสามารถแทรกแซงทำให้โครงการคลองไทยมีวิบากกรรม ดังนั้นความเป็นไปได้ของโครงการคลองไทยคือ จะต้อง ให้ความรู้ความเข้าใจ กับประ ชาชน ไทยอย่างจริงจังและทั่วถึง

(การบรรยายพิเศษ ของ คณะ กรรมาธิการวิสามัญโครงการ คลองไทย (คอคอดกระวุฒิสภา ณ โรงแรม ตรัง ถนน วิสุทธิกษัตริย์  กทม. จัดโดย สมาคมภาคใต้  วันเสาร์ ที่  4ตุลาคม 2546) ดร.สถาพร เขียววิมล กล่าวว่าการที่คณะกรรมาธิการ วุฒิสภา มาสนใจโครงการคลองไทยนี้   จะมีความสำคัญ ต่อโครงการมาก  เพราะวุฒิสภา โดย หน้าที่ ไม่มีอำนาจที่หาจะผลประ โยชน์จากโครงการนี้ได้ ทำให้การพิจจารณาเป็นกลาง การที่จะสร้าง หรือ ไม่สร้างขึ้นอยู่กับ ผลของการศึกษา  ถ้าหากวุฒิสมา ชิกส่วนใหญ่ เห็นด้วย กับโครงการคลองไทย แล้วผ่านเป็นมติของวุฒิสภาได้ โครงการคลองไทยก็จะจุดประเดน เป็นเงื่อนใขให้กับรัฐบาล   เพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้วุฒิสมาชิก 200 ท่าน ส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับหลักการนี้  และผมเชื่อแน่ว่าถ้าวุฒิผ่านความเห็นชอบกับโครงการนี้ คนไทยส่วนใหญ่ที่สนใจเรื่องนี้มานานคงจะฮือฮาพอควร   ณ วันนี้ความชัดเจน ในเรื่อง นี้พูด ได้ว่าไม่มีเลย ต่างประเทศหลายประเทศที่สนใจ กับโครงการนี้ อยากให้ คลองไทย เกิด แต่ประเทศเหล่า นั้นก็ยัง ไม่เห็น ความจริงจังของประเทศไทย ขาดความมั่นใจ ที่จะมาร่วมลงทุนเพราะยังไม่มี สถาบันใดๆระดับประเทศที่จะชี้นำ ชี้ชัดว่าคลองไทย ควรจะสร้างหรือไม่สร้าง   เพราะเหมือนอยู่ในฝันที่ล่องลอยจริงๆ   เพราะคนที่จะบอก ว่าควรทำหรือไม่ทำไม่มีใครชี้นำ แต่ถ้าวุฒิได้นำยัติคลองไทยผ่านความเห็นชอบวุฒิสภา แล้วละก็ตอนนี้จะมีความหมายมาก จะเป็นเงื่อนใขให้กับรัฐบาล ไม่ว่ารัฐบาลไหนจะขึ้น มา  เพราะว่า ถ้าเกิดวุฒิบอกว่า ควรจะสร้างแล้วรัฐบาลไม่ทำอะไรสักอย่าง รัฐบาลจะ ต้องตอบประชาชน ว่าทำไมไม่สร้าง
            เพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญตอนนี้ทำอย่างไรที่จะให้ คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ ศึกษาความเป็นไปได้คลองไทย วุฒิสภา ซึ่งมี นาย คำนวณ  ชโลปถัมภ์  เป็นประธาน  ท่าน พลโท โอภาส   รัตนบุรี รองประธาน  และ ท่านสุรใจ ศิรินุพงศ์ รองประธานผลักดันโครงการนี้ให้ผ่านวุฒิสภา  ถ้าโครงการนี้เกิดขึ้น ได้เท่ากับการทำบุญกุศลแรงดีกว่าสร้าง วัด 100 วัด แล้วกุศลที่ได้จาก สร้างคลองไทย นี้เป็น กุศลที่   จะสามารถเห็นได้ในชาตินี้ไม่ต้องรอถึงชาติหน้า บุญกุศลจะไปถึงลูกถึงหลานของท่านทุกคนครับ และ ท่านก็ จะได้เห็นผลของบุญในชาตินี้ด้วย ผมคนสระบุรีครับ ไม่มีที่ดิน อยู่ที่นั่น เลย แต่ผลของบุญก็จะมา ถึงลูกหลานของผมด้วยครับขอบคุณครับ

6)      ผลประโยชน์ ที่ประเทศไทยจะได้รับจากคลองไทย มีอะไรบ้าง ?

            คำตอบ ผลประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการขุดคลองไทย เพื่อให้มองเห็นภาพได้ชัดเจนเป็นรูปธรรม สามารถแบ่งผลประโยชน์ที่จะได้รับเป็น 2 ส่วนคือ 1.ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นภายในประเทศกรณีไม่มีเรือต่างประเทศมาผ่าน 2. ผลประโยชน์ที่เกิดจากการให้เรือต่างประเทศทั่วโลกผ่าน 
        1. ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นภายในประเทศกรณีไม่มีเรือต่างประเทศมาผ่าน
1.1 สร้างความมั่นคงให้กับประเทศไทยเพิ่มขึ้นในทางด้านการทหาร โดยเพิ่มบทบาท และสมุทรทานุภาพให้กับกองทัพเรือมากยิ่งขึ้นทั้งในยามปรกติ และในยามสงคราม โดยเฉพาะ การเคลื่อน ย้ายกองกำลังเรือรบไปมาระหว่าง ทั้งสองฝั่งทะเลของประเทศจะกระทำได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  มีความปลอดภัย และมีความอิสระจากที่เรือไทย ไม่ต้องผ่าน น่านน้ำของประเทศเพื่อนบ้าน เมื่อในยามสงครามถึงแม้ว่าหากอ่าวไทย จะต้องถูกปิดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามจะยังมีคลองไทยเป็นเส้นทางลำเลียงสินค้ายุทธปัจจัย ให้เรือต่างๆของไทย ใน ฝั่งอ่าวไทยเข้าออกได้สะดวกตลอด เวลา ไม่ต้องรอขอความยินยอมแล่นเรือผ่านน่านน้ำ ของประเทศเพื่อนบ้านอีกต่อไป
1.2    คลองไทย จะสามารถพัฒนาให้พื้นที่สองฝั่งคลองไทยเป็นเมืองเศรษฐกิจ เมืองอุตสาหกรรมเป็นแหล่งผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก  ทำให้ได้เปรียบในเรื่องต่างๆ ในด้านต้นทุน จะทำให้เกิดการสร้างงาน 3 - 4 ล้านงาน  ในพื้นที่ทั่วทั้งภาคใต้ เป็นการสร้างความเจริญได้อย่างยั่งยืน 
1.3    โรงกลั่นน้ำมันในประเทศไทยจะสามารถกลั่นน้ำมันได้ในราคาที่ต่ำ เพราะเรือขนส่งน้ำมัน ดิบส่วนมากจะนำมาจากทางกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง มาส่งยัง โรงกลั่นน้ำมัน ในประเทศไทย โดยเรือจะต้องแล่นเรืออ้อม ผ่านเข้าช่องแคบมะละกา และต้องผ่านประเทศสิงค์โป  หากมีคลองไทยเกิดขึ้น จะทำให้เรือแต่ละลำประหยัด เวลาเดินทางแต่ละเที่ยว 4-5 วันต่อเที่ยว ซึ่งจะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งน้ำมันลงได้มาก จะเป็นผลทำให้ราคาน้ำมันในประเทศถูกลง ปัญหาน้ำมันเถื่อนก็จะลดน้อยลง ทำให้เกิดผลประโยชน ์คิดเป็นเงิน เป็นแสน ล้านบาท ต่อ
1.4 ท่าเรือแหลมฉบังจะมีเรือขนส่งสินค้าจากต่างประเทศจำนวนมากมาใช้บริการ มากเพิ่มขึ้นเนื่องด้วยค่าใช้ จ่าย และค่าบริการต่างๆในประเทศไทย จะประหยัดกว่า ของประเทศสิงค์โป และที่สำคัญ เรือไม่ต้องแล่นอ้อมผ่านช่องแคบมะละกา จะปลอดจากความเสี่ยงถูกโจรสลัดปล้นจากข้อมูลมีการปล้นเกือบทุกวัน และจะย่นระยะ ทาง ลดเวลาเดินเรือของเรือแต่ละเทียวคิดเป็นค่าใช้จ่ายเป็นเงินหลายล้านบาทต่อเที่ยว  ซึ่งจะเพิ่มบทบาทให้ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นศูนย์รวมการขนส่งทางเรือในอนาคตแทนที่จะต้อง ไปที่ประเทศประเทศสิงค์โป และเรือทุกลำที่มาใช้บริการก็จะเป็นลูกค้าซื้อ น้ำมัน อาหาร น้ำ และสินค้าต่างๆอีกมาก ซึ่งจะเป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประเทศ คิดเป็นผลประโยชน์หลายแสน ล้านบาท ต่อปี
1.5  คลองไทยช่วยประหยัดการทำประมงทางทะเลน้ำลึก โดยเฉพาะเรือประมงทั้งสองฝั่ง  ทางฝั่งอ่าวไทย และฝั่งอันดามันกว่าห้าหมื่นลำ  ไปมาสะดวก จะประหยัดน้ำมัน และทำให้มีเวลาเพิ่มโอกาส ในการหาปลาได้มากขึ้น   และช่วยลดปัญหา จาก การถูกปล้นจากโจรสลัด    หรือเรือถูกจับจากกรณีที่เรือต้องไปผ่าน ทำให้ไปรุกล้ำน่านน้ำ ของ ประเทศ เพื่อนบ้าน คลองไทยจะช่วยสร้างรายได้ในส่วนนี้ไม่ต่ำกว่า ห้าหมื่นล้านบาท ต่อปี
1.6  คลองไทยจะทำให้พื้นที่ในหลายจังหวัด ที่คลองไทยผ่าน เมื่อน้ำทะเลจากคลองไทย ไหลผ่าน ก็จะทำให้พื้นที่ สองฝั่งคลองไทยอุดมสมบูรณ์ได้ และใช้ประโยชน์จาก น้ำทะเลที่ไหลผ่านสามารถใช้ประโยชน์ได้ทางด้านการประมง และในกรณีถึงฤดูฝนที่มีน้ำมาก ก็จะช่วยการระบายน้ำลงทะเลได้สะดวก
1.7  คลองไทยเพิ่มแหล่งการท่องเที่ยวใหม่ทางทะเล ระหว่างฝั่งทะเลอ่าวไทย กับฝั่งทะเลอันดามัน ทำให้มีการท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ่มขึ้น และประเทศเพื่อนบ้าน ปีละแสนล้านบาท
             2. ผลประโยชน์ที่จะเกิดจากการให้เรือต่างประเทศทั่วโลกผ่าน
2.1 นโยบายเขตุเศรษฐกิจพิเศษสองฝั่งคลองไทยจะทำให้เกิด โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทจากประเทศทั่วโลก มาประกอบการภาคธุรกิจต่างๆ บนสองฝั่งคลองไทย จะสร้าง งาน ประมาณ 2 ถึง 3 ล้าน งาน อย่าง ยั่งยืน ต่อเนื่อง สามารถสร้างรายได้ เป็นล้านล้าน บาท ต่อปี
2.2  รายได้จากค่าผ่านคลอง กว่าห้าแสนล้านบาทต่อปี
2.3  รายได้จากการขายสินค้าอุปโภค บริโภค และบริการต่างๆ อาหารโดยเฉพาะน้ำจืด  จะสร้างราย ได้ เป็นหลายหมื่นล้านบาทต่อปี
2.4  รายได้จากการขายน้ำมันเชื้อเพลิง ซ่อม สร้าง เรือ เป็นแสนล้านบาท ต่อปี
2.5 รายได้จากเรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่ทั่วโลก มาแวะผ่านประเทศไทยเกิดการท่องเที่ยวทั้งทางเรือและทางบก จะสร้างรายได้ และนำเงินตราต่างประเทศเข้าประเทศไทยโดยตรง สามารถสร้างรายได้ เป็น แสนๆ ล้านบาท ต่อปี

7)      ความมั่นคงของประเทศ ?

คำตอบ   ความมั่นคง โดยเฉพาะความมั่นคงทางทะเล  ด้านกองทัพเรือ หรือกองทัพบก ในปัจจุบันนี้ถ้าท่านดูแผนที่ประเทศไทย จะเห็นว่าปากทางเข้าออกฝั่งทะเล อ่าวไทยเป็นทะเลปิด เรือทุกลำของไทยถ้าต้องการนำเรือออกจากทางฝั่งอ่าวไทยไปยังจังหวัดต่างๆเช่น จ.สตูล จ.ตรัง จ.พังงา จ.กระบี่ จ.ภูเก็ต จ.ระนอง ทางทะเลฝั่งอันดามัน เรือไทยเราจะต้องผ่านน่านน้ำสากลของประเทศข้างเคียงหลายประเทศมี ประเทศเขมร ประเทศเวียดนาม ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ และ ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อคลองไทยเกิดขึ้น เรือของไทยจะแล่นเข้าออกไปได้ทั่วโลกได้อย่างเสรี ปลอด ภัยจากโจรสลัด เรือประมงไทยถูกจับประจำเพราะผ่านน่านน้ำประเทศเพื่อนบ้านก็จะไม่เกิดขึ้นโดย เฉพาะเรือประมงของไทยประมาณ 45,000 ลำ จะประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินเรือไปมาสองฝั่งทะเลไทย หลายหมื่นล้านบาทต่อปี  


คลองไทย เพิ่มศักยภาพกองทัพไทยทั้งทางบกและทางเรือ สามารถเคลื่อนย้ายกำลังได้รวดเร็ว  และมีความเป็นอิสระทั้งในยามปรกติ หรือในยามสงครามทุกรูปแบบ  โดยจะไม่กระทบ กระเทือนถึงความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน ในปัจจุบันการเคลื่อนย้ายกำลัง หรือการกระทำใดๆของกองทัพเรือในการเคลื่อนย้าย  ยากที่จะปลอดจากการรู้เห็นตรวจตราของประเทศค้างเคียง โดยเฉพาะประเทศมาเลเซีย เรือขนส่งน้ำมันดิบ หรือเรือขนส่งสินค้าทางทะเลของไทยทุกลำ จะต้องผ่านน่านน้ำของประเทศมาเลเซีย ทั้งฝั่งอ่าวไทย และฝั่งอันดามัน หากยามใดมีปัญหาที่คาดไม่ถึง การขนส่งน้ำมันทางทะเลอาจจะถูกบล๊อคได้ประเทศไทยจะเป็นอัมพาตแน่ๆ เพราะเรือบรรทุกน้ำมันไม่สามารถนำน้ำมันมาส่งยังโรงกลั่นน้ำมันที่ จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรีได้

ติดตามโครงการขุดคลองไทยตอนที่ 2
ภาพและข้อมูลจากhttp://www.thai-canal.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น