5 มิ.ย. 2554

ปลากระเบนราหูเป็นอย่างไร


หลังจากมีข่าว เรือน้ำตาลล่มที่บริเวณ จ.พระนครศรีอยุธยา และส่งผลให้มี
ปลากระเบนราหู ตายไปหลายตัว  ทำให้อยากรู้ว่า
ปลากระเบนราหู  เป็นอย่างไร
มีความเป็นอยู่อย่างไร


ปลากระเบนราหู เป็นปลากระเบนน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และ
เป็นปลากระเบนที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากปลากระเบนแมนตา
(Manta birostris) ที่พบได้ในทะเลโดยสามารถหนักได้ถึง 600 กิโลกรัม
กว้างได้ถึง 2.5-3 เมตร มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Himanturachaophraya
เป็นปลากระเบนที่อยู่ในวงศ์ปลากระเบนธง (Dasyatidae) ซึ่งเป็นปลากระเบน
ชนิดที่มีหางเรียวยาวเหมือนแส้ ได้ชื่อว่า "ราหู" เนื่องจากขนาดลำตัว
ที่ใหญ่เหมือนราหูอมจันทร์ตามคติของคนโบราณ มีลักษณะส่วนปลายหัวแหลม
ขอบด้านหน้ามนกลมคล้ายใบโพลักษณะตัวเกือบเป็นรูปกลม ส่วนหางยาว
ไม่มีริ้วหนัง มีเงี่ยงแหลมที่โคนหาง 2 ชิ้น ซึ่งในปลาขนาดใหญ่อาจยาว
ได้ถึง 8-10 นิ้ว เมื่อ หักไปแล้วสามารถงอกขึ้นได้ กลางหลังมีเกล็ด
เป็นตุ่มหยาบ ๆ ด้านบนของปีกและตัวเป็นสีเทาหรือน้ำตาลนวล หางสีคล้ำ
ด้านล่างของตัวมีสีขาวนวล ที่ขอบปีกด้านล่างเป็นด่างสีดำ อาศัยใน
แม่น้ำสายใหญ่ ๆ จนถึงบริเวณใกล้ปากแม่น้ำ พบครั้งแรกในแม่น้ำเจ้าพระยา
จึงถูกตั้งชื่อชนิด ว่า "เจ้าพระยา" (chaophraya)และยังพบในแม่น้ำ
สายอื่น ๆ เช่น แม่น้ำแม่กลอง,บางปะกง, แม่น้ำโขง, บอร์เนียว, นิวกินี
จนถึงออสเตรเลียตอนเหนือ
โดยปลาตัวเมียจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้ และอาจมีน้ำหนักที่มากกว่าได้ถึง 80 เท่า
เป็นปลาที่ออกลูกเป็นตัว โดยลูกปลาที่ออกมาใหม่นั้นจะมีความยาวโดยเฉลี่ย
ประมาณ50 เซนติเมตร และมีปลอกหุ้มเงี่ยงหางเอาไว้ เพื่อมิให้ทำอันตราย
ต่อแม่ปลา ออกลูกครั้งละ 2-3 ตัว สันนิษฐานว่าที่ต้องมีขนาดตัวใหญ่เช่นนี้
เพื่อมิให้ตกเป็นอาหารของนักล่าชนิดต่าง ๆ ในแม่น้ำ

ปลากระเบนราหู ถูกอนุกรมวิธานครั้งแรกในปี ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533) โดย
ศ.ดร.สุภาพ มงคลประสิทธิ์ อดีตคณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
ดร.ไทสัน โรเบิร์ตส์ แห่งสถาบันกองทุนสัตว์ป่าโลก
 
ปลากระเบนราหูมักถูกพบจับขึ้นมาชำแหละขายเสมอในจังหวัดริมแม่น้ำเจ้าพระยา
ตั้งแต่ชัยนาทจนถึงอยุธยา และปากแม่น้ำแม่กลอง ตามที่ปรากฏเป็นข่าวบ่อย ๆ
ตามหน้าสื่อหนังสือพิมพ์

ปลากระเบนราหู
จัดเป็นปลาน้ำจืดไทยอีกชนิดหนึ่งที่ใกล้จะสูญพันธุ์
และน่าภาคภูมิใจที่เรามีปลาประจำแม่น้ำของเราเอง

อ้างอิง  http://www.holidaythai.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น